Skip to main content

 

Bouwcalculaties

S&A calculaties bv verzorgt voor u een complete calculatie voor elk project en in elke fase van het bouwproces.

Direct vanaf start van uw project stellen wij een investeringsoverzicht op. We maken hierin alles glashelder ten aanzien van indirecte projectkosten en directe projectkosten. U weet hierdoor precies vanaf het begin waar u aan toe bent, zo komt u niet voor plotseling onvoorziene kosten te staan. Tijdens het project worden de bouwkosten telkens gescreend doormiddel van elementramingen. Zo krijgt u het juiste inzicht en op grond daarvan kunt u de beste beslissing nemen in elke fase van uw project. Ook bewaken en screnen we meer- en minderwerken en geven we u hierin een gedege advies. 

Zoals u weet is een goede kostprijsberekening een voorwaarde voor het succesvol afronden van uw bouwproject.

Bij onze werkzaamheden kunt u denken aan:

 • Investeringsoverzicht in de defenitiefase;
 • Kostenramingen (in schetsontwerp);
 • Elementramingen in Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) fase;
 • Inschrijf- en directiebegrotingen;
 • Het opstellen van bouwplaatskosten;
 • Het berekenen opstellen, controleren en/of bewaking van meer- en minderwerk;
 • RFC, VTW;
 • Meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) voor gebruikersfase. Al dient hier in de Definitief Ontwerp fase mee op te worden geanticipeerd om later extra kosten te voorkomen;

Bouwvoorbereiding

Om uw project, groot- of kleinschalig, gestroomlijnd en succesvol te laten verlopen is het van groot belang dat er een gedegen en een zo compleet mogelijke voorbereiding ten grondslag ligt.

Bouwvoorbereiding, bouwmanagement in de ontwikkelfase van een project. Het geheel in beeld brengen beheren en aansturen van diverse specialisten te denken aan architect, BIM modelleur, constructeur, bouwbesluit, gebouwgebonde installatie, geluid, kwaliteitsborging.
Indien benodigd kan dit alles in geijkte procedures en documenten worden geformaliseerd als een Verificatie & Validatiematrix. Dit om het bouwproject in de ontwikkelfase gestroomlijnd te laten verlopen. Wij zijn voor u de spin in het web voor uw project.
Dit wordt gerealiseerd door middel van een pragmatische benadering en duidelijke communicatie naar het team toe.

Bouwvoorbereiding in realisatie fase, of te wel werkvoorbereider. Met de bescheiden uit aanbesteding of vanuit het voortraject het geheel uit een zetten voor een vlotte realisatie. U kunt hierbij denken aan inkoopspecificatie opstellen en uitzetten naar onderaannemers en leveranciers, deze te spiegelen en contracteren. Overall planning opzetten en beheren. Installatie gespreken organiseren, beheren, rapporteren en bewaken. Zo er voor zorgen dat alle disipline naadloos op elkaar aansluiten.
Indien het project in BIM opgezet is, deze 3D te beheren, clashen, aansturen. En zeker u tijdig informeren ten aanzien van de financiele aspecten met kansen en risico's


In een bouwkundige werkomschrijving wordt zoveel mogelijk uiteengezet wat de wensen van de opdrachtgever zijn. Om zodoende te waarborgen dat er een zo’n compleet mogelijke beschrijving van het project kan worden aangeleverd.

Tevens kan, indien wenselijk, een bouwkundige werkomschrijving worden ondersteund door energieprestatiecoëfficiënt-berekeningen (EPC), licht- en geluidsberekeningen. Uiteraard worden hierbij de bijkomende documenten zoals een inschrijvingsformulier, garantieverklaring etc. aan toegevoegd.

Voor uitgevoerde projecten zie portfolio.

 

Tevens kunnen we voor u het geheel op zetten ten aanzien van de Wet kwaliteitsborging. Zodat er einde het project een consumenten dossier overlegd kan worden. Graag wil ik u hier nader over informeren.

Bouwbegeleiding

S&A Calculaties b.v. verzorgt de gehele bouwbegeleiding van een bouwproject, zowel voor nieuw- als verbouwprojecten , woningen en utiliteitsbouw.

Vanaf het eerste plan en tot het oplevering van uw project dienen er vele keuzes gemaakt te worden. Als bouwmanager of directievoerder van het project is het onze taak om de benodigde partijen aan te sturen, wij zijn de "spin in het web". Wij zorgen ervoor dat de partijen efficiënt het gevraagde leveren, zodat uw project binnen het budget en volgens planning gerealiseerd wordt. Waardoor u de juiste keuze en opties kunt maken in de juiste fase van het bouwtraject. Door onze onafhankelijkheid in het project kunnen alle facetten objectief worden mee gewogen en met respect worden opgenomen in het project.

Een kleine greep uit de werkzaamheden die behoren bij bouwmanager, directievoerder, bouwbegeleider, kwaliteitscontroleur en opzichter.

 • Aanbesteding , samenstellen, beheren en screnen;
 • Screenen van inschrijfbegrotingen , Risico inventarisatieplan opstellen en bewaken;
 • Wet KwaliteitBorging: opstellen van RI&E, het opstellen van controle plannen. Zodat er een consumenten dossier kan worden overlegd;
 • Werkbesprekingen en bouwvergaderingen, incl. verslaglegging;
 • Controleren, contracteren en aansturen van  onderaannemers en leveranciers;
 • Controleren van werktekeningen;
 • Controle op de bouwplaats betreft materialen en installatiewerken;
 • Controle op het bouwbesluit en de bouwvergunning;
 • Controleren en bewaken van meer- en minderwerk;
 • Bewaken van de tijdsplanning met bijhorende onwerkbare dagen;
 • Controleren termijndeclaraties;
 • Controleren en bewaken op uitvoering V&G;
 • Contact/aanspreekpunt tussen opdrachtgever en aannemer;
 • Organiseren van bouw- en werkvergaderingen;
 • Organiseren van NUTS besprekingen;
 • Organiseren voorschouw en oplevering;
- Zorgcentrum Groenstaat te Tilburg