Skip to main content

 

Opzichterswerk, kwaliteitscontroleur: Uitbreiding productieruimte Technology bedrijf Xycarb Ceramics te Helmond.

Gerealiseerd van Q3 2011 t/m Q2 2012.

Opzichterswerk, kwaliteitscontroleur: Uitbreiding productieruimte Technology bedrijf Xycarb Ceramics te Helmond. De gehele kwaliteitscontrole verzorgen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever wenste een inbreiding op bestaande locatie productieruimte van 975m²bvo. Het productieproces van de opdrachtgever mocht onder geen enkel beding worden verstoord. Het productieproces van de opdrachtgever is dan ook zeer gevoelig voor trillingen en stof, wat een uitdaging is voor bouwend Nederland. Het project is binnen de planning en binnen het budget gerealiseerd, zoals overeengekomen via een investeringsraming. Vanwege de geheimhouding kan er geen beeldmateriaal worden getoond. In samenwerking met architect Kerssemakers te Eersel en bouwkundig aannemer Bussel te Helmond

 

Inbreidingstekening